Noutati:

QMHE 2012

Admitere licenta

Admitere master

Concurs

Autentificare

Utilizator:

Parola:Legaturi utile
cauta doar in cadrul site-ului


 

Avizat M.Ed.C.,

  UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
  FACULTATEA DE TEXTILE PIELARIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL
  Domeniul: Inginerie si management
  Specializarea: Inginerie economica industriala
  Titlul absolventului: inginer
  Durata studiilor: 4 ani
  Forma de invatamant: zi

PLAN DE INVATAMANT

       ANUL 1, 2011 - 2012                                                                                                             SERIA 2011 - 2015
 
Nr. crt.
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Con-
ditio-
nari

Semestrul 1
Semestrul 2
Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina
la

K

Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K
C
S
L
P
SI
C
S
L
P
SI
DI
101
IM.101.DF.DI
 
1
1
C
3
1
1
     
C
2
102
Fizica
IM.102.DF.DI
 
2
2
E
5
             
103
Chimie
IM.103.DF.DI
 
2
2
E
5
             
104
Mecanica si rezistenta materialelor
IM.104.DID.DI
 
3
1
E
5
105
Electrotehnica, electronica, si automatizari
IM.105.DID.DI
102
2
1
E
3
106
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
IM.106.DF.DI
 
2
2
C
4
2
3
E
5
107
Comunicare
IM.107.DID.DI
 
2
1
C
4
108
Baze de date
IM.108.DIS.DI
 
1
1
E
3
109
Bazele economiei I (microeconomie)
IM.109.DF.DI
 
2
2
E
5
110
Bazele economiei II (macroeconomie)
IM.110.DF.DI
 
2
2
E
4
111
Educatie fizica
IM.110.DC.DI
 
1
1
A/R
2
DO
112
Drept social european
IM.111.DIS.DO
 
1
1
C
3
       
113
Elemente de drept si legislatie
IM.112.DIS.DO
114
Materii prime pentru textile-pielarie (TX)
IM.113.DID.DO
               
2
1
C
4
115
Materiale electrotehnice (ETH)
IM.114.DID.DO
116
Studiul materialelor (CM)
IM.115.DID.DO
117
Stiinta materialelor (CH)
IM.116.DID.DO
118
Desen tehnic si infografica
IM.117.DF.DO
               
2
2
C
3
119
Grafica asistata de calculator
IM.118.DF.DO
DL
120
Istoria tehnicii si tehnologiilor
IM.119.DC.DL
 
2
1
PV
3
             
121
Software pentru birotica
IM.120.DIS.DL
               
2
2
PV
3
Total ore pe saptamana, total probe si credite pe semestru, la DI si DO
13
3
9
30
14
3
10
30
25
27

 

 

PLAN DE INVATAMANT

       ANUL 2, 2012 - 2013                                                                                                             SERIA 2011 - 2015
 
Nr. crt.
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Con-
ditio-
nari

Semestrul 1
Semestrul 2
Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K

Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K
C
S
L
P
SI
C
S
L
P
SI
DI
201
IM.201.DF.DI
2
3
E
5
     
202
IM.202.DID.DI
109
2
2
E
6
             
203
IM.203.DID.DI
109
2
1
E
4
             
204
IM.204.DID.DI
2
2
E
5
205
IM.205.DID.DI
203,
109
2
1
E
3
206
IM.206.DID.DI
1
1
C
2
207
IM.207.DID.DI
112
3
2
E
4
208
IM.208.DIS.DI
1
2
C
3
209
IM.209.DC.DI
1
1
A/R
2
210
IM.210.DID.DI
120
C
3
DO
211
IM.211.DID.DO
1
1
C
4
212
IM.212.DID.DO
213
IM.213.DIS.DO
210
1
1
C
2
1
1
C
2
214
IM.214.DIS.DO
211
215
IM.215.DID.DO
210
2
1
C
3
216
IM.216.DID.DO
211
217
IM.217.DIS.DO
214
2
1
1
E
3
218
IM.218.DIS.DO
211
219
IM.219.DID.DO
214
              1   1     E 3
220
IM.220.DID.DO
215
221
IM.221.DID.DO
              1   1     C 2
222
IM.222.DID.DO
223
IM.223.DID.DO
2
2     C 4              
224
IM.224.DID.DO
225
IM.225.DID.DO
226
IM.226.DID.DO
DL
227
IM.227.DIS.DL
2
2
PV
3
             
228
IM.228.DIS.DL
             
2
2
PV
3
Total ore pe saptamana, total probe si credite pe semestru, la DI si DO
12
13
30
14
11
2
30
25
27

 

PLAN DE INVATAMANT

       ANUL 3, 2013 - 2014                                                                                                             SERIA 2011 - 2015
 
Nr. crt.
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Con-
ditio-
nari

Semestrul 1
Semestrul 2
Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K

Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K
C
S
L
P
SI
C
S
L
P
SI
DI
301
IM.301.DID.DI
202
2
1
E
4
     
302
IM.302.DIS.DI
202,
205
2
1
E
4
             
303
IM.303.DIS.DI
202
2
1
E
4
             
304
IM.304.DID.DI
202,
205
2
2
E
4
305
IM.305.DID.DI
202
2
1
E
3
306
IM.306.DC.DI
2
2
A/R
2
307
IM.307.DIS.DI
120 ore
C
3
DO
308
IM.308.DID.DO
214,
218
2
2
C
3
309
IM.309.DID.DO
215,
219
310
IM.310.DID.DO
210
2
2
C
4
311
IM.311.DID.DO
215
312
IM.312.DIS.DO
222,
310
2
2
E
5
1
1
C
3
313
IM.313.DIS.DO
211,
309
314
IM.314.DIS.DO
222,
308
2
2
E
5
1
1
C
2
315
IM.315.DIS.DO
211,
313
316
IM.316.DID.DO
113,
222
2
2
E
4
317
IM.317.DID.DO
313
318
IM.318.DID.DO
             
1
1
C
2
319
IM.319.DID.DO
320
IM.318.DIS.DO
2
1
C
4
321
IM.319.DID.DO
322
IM.320.DID.DO
323
IM.321.DID.DO
324
IM.322.DIS.DO
2
1
C
4
325
IM.323.DIS.DO
326
IM.324.DIS.DO
DL
327
IM.325.DIS.DL
2
2
PV
3
328
IM.326.DIS.DL
2
2
PV
3
Total ore pe saptamana, total probe si credite pe semestru, la DI si DO
14
10
2
30
13
11
2
30
26
26

 

 

PLAN DE INVATAMANT

       ANUL 4, 2014 - 2015                                                                                                             SERIA 2011 - 2015
 
Nr. crt.
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Conditio-
nari

Semestrul 1
Semestrul 2
Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K

Nr. ore/sapt/ disciplina

Ev. fina la

K
C
S
L
P
SI
C
S
L
P
SI
DI
401
IM.401.DID.DI
318, 319, 320, 321
2
2
E
4
     
402
IM.402.DID.DI
301
2
2
E
4
             
403
IM.403.DID.DI
202
2
2
E
6
             
404
IM.404.DID.DI
318, 319, 320, 321
2
2
E
4
405
IM.405.DID.DI
2
2
E
4
406
IM.406.DC.DI
2
2
A/R
2
407
IM.407.DIS.DI
               
6
   
VP
10
DO
408
IM.408.DIS.DO
314
2
1
C
3
409
IM.409.DIS.DO
313
410
IM.410.DID.DO
310,
308
2
1
C
4
411
IM.411.DID.DO
313
412
IM.412.DIS.DO
310,
312
2
2
C
4
413
IM.413.DIS.DO
313,
410
414
IM.414.DIS.DO
308,
314
2
2
E
3
415
IM.415.DIS.DO
317
416
IM.416.DIS.DO
2
2
E
4
417
IM.417.DIS.DO
418
IM.418.DIS.DO
419
IM.419.DID.DO
2
2
E
6
420
IM.420.DID.DO
DL
421
IM.421.DIS.DL
 
2
2
PV
3
422
IM.422.DIS.DL
2
2
PV
3
Total ore pe saptamana, total probe si credite pe semestru, la DI si DO
12
13
30
10
13
4
30
25
27

             DECAN,                                                                                                                      RECTOR,
    Conf.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN                                                                Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA