Programe de licență:
Ingineria și Managementul Afacerilor 

Inginerie Economică Industrială

Calendar admitere 2020

Prima sesiune de concurs

Înscrierea candidaților: 8 – 28 Iulie 2020
Afișarea rezultatelor: 29  Iulie 2020
Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie

Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie 2020

 

A doua sesiune de concurs

Înscrierea candidaților: 7 – 18 Septembrie 2020
Afișarea rezultatelor: 21 Septembrie 2020
Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 23 Septembrie 2020
Afișarea rezultatelor finale: 24 Septembrie 2020

 

Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat

 

 Actele necesare pentru înscriere 

 • Cerere de înscriere care se completează on-line;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

 

 

 Număr de locuri

Nr. Programul de studiu Nr. locuri buget Nr. locuri taxă
12 Inginerie Economică Industrială

 

Ingineria și Managementul afacerilor

25

 

25

5

 

10

*Pentru cetățenii din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora, absolvenți de licee în afara României: 5 locuri cu bursa, 4 locuri fără bursă.

 

Inscriere online

Facilități

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu;
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/handbal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.

Află mai multe despre facilitățile oferite studenților de AICI.

Important

* Studenţii admişi pe locurile “cu taxă” beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenţii subvenţionaţi, cu excepţia acelor aspecte care se referă la achitarea unor obligaţii financiare. Începând cu anul al II – lea de studiu aceşti studenţi au posibilitatea ca, în funcţie de rezultatele școlare, să poată dobândi statutul de “student subvenţionat”.

Descoperă toate programele noastre de licență

[/vc_column][/vc_row]