DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Secretariat departament IM

Facultatea TPMI (corp TEX1) Etajul 3, 305

Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 28
Iasi, Cod Poştal 700050
Tel: 04 0232/278.683 int. 1213
E-mail: viorica.agafitei[@]tuiasi.ro
www.misp.tuiasi.ro

 

Coordonator program Licență Inginerie Economică Industrială
Coordonator program Master Management și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. ing. Silvia AVASILCAI
Tel: 0232 278683/1204
E-mail: silvia.avasilcai[@]tuiasi.ro

 

Coordonator program Master Inovare și Antreprenoriat
Conf. univ. dr. ing. Bogdan RUSU
Tel: 0232 278683/1215
E-mail: bmcrusu[@]tuiasi.ro

 

Coordonator program Master Inginerie și Management în Producția de Bunuri și Servicii
Prof. univ. dr. ing. Ion VERZEA
Tel: 0232 278683/1214
E-mail: iverzea[@]misp.tuiasi.ro

 

Coordonator program Master Managementul Proiectelor Europene în Domeniul Ingineriei
Conf. univ. dr. ing. Romeo-Mihai CIOBANU
Tel: 0232 278683/1215
E-mail: crm_iasi [@] yahoo.com

 

Coordonator program Erasmus+
Șef lucrări Lidia ALEXA
E-mail: lidia.alexa[@]tuiasi.ro

Contact