PREZENTARE GENERALĂ – Admitere doctorat 2020

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

a) cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;

b) cu frecvență cu taxă– pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

  1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  2. Programul de cercetare științifică (anul II și III)

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt cadre didactice care îndeplinesc standardele minime de abilitare cu titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației Naționale. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

Conducători doctorat Domeniul Inginerie și Management

Perioade de înscriere

  • Sesiunea I – 1 – 26 iulie 2019
  • Sesiunea a II-a – 2 – 19 septembrie 2019

Colocviul de admitere – 23 – 25 septembrie 2019
Testul la limba străină – 
se va susține la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5, astfel:

  • la data de 10 iulie 2019 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie;
  • la data de 20 septembrie 2019 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către:
• absolvenții TUIASI din promoțiile anterioare anului 2005;
• absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care functionează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru susținerea testului este:

  • 80 de lei pentru absolvenții TUIASI;
  • 100 de lei pentru absolventii altor universități.

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de doi ani.

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limba straină doctorat – LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

Mai multe informații legate de admiterea la doctorat găsiți AICI.