PREZENTARE GENERALĂ – Admitere doctorat 2022

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

a) cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;

b) cu frecvență cu taxă– pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

  1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  2. Programul de cercetare științifică (anul II și III)

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt cadre didactice care îndeplinesc standardele minime de abilitare cu titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației Naționale. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

Conducători doctorat Domeniul Inginerie și Management

Calendarul de admitere la Doctorat 2022 poate fi accesat AICI.

Mai multe informații legate de admiterea la doctorat găsiți AICI.