Inginerie și Management în Producția de Bunuri și Servicii (IMPBS)

De ce?

Programul IMPBS oferă o abordare interdisciplinară a managementului firmelor, adresându-se atât inginerilor, cât și celor din domeniul managementului. Este cea mai bună alegere pentru aprofundarea conceptelor managementul industrial, în luarea deciziilor strategice de dezvoltare organizațională sustenabilă.

Îmi va plăcea? DA, dacă:

  • Sunt interesat să aprofundez metode, tehnici și instrumente specializate de management al producţiei, al mentenanţei, al logisticii, al sistemelor informaționale și al calităţii;
  • Doresc să fiu capabil să particip activ la dezvoltarea de proiecte de cercetare – dezvoltare în firme producătoare de bunuri și de servicii;
  • Am voința să devin un bun manager, la interfața dintre ingineria și economia întreprinderii;
  • Vreau să capăt abilitatea de a utiliza cele mai noi tehnologi informaționale pentru a dezvolta şi a introduce pe piaţă bunuri şi servicii inovative.

Puncte tari:

  • Recunoașterea națională a domeniul ”Inginerie și Management” în care programul de Master este inclus, prin obținerea calificativului ”A” la ultima ierarhizare națională a domeniilor de studii;
  • O programă de studii dinamică și interdisciplinară, întocmită în raport cu exigențele pieței forței de muncă;
  • Competența colectivului de cadre didactice, dovedită prin activitățile de învățământ și cercetare cu largă
    recunoaștere națională și internațională;
  • Oferirea oportunității de participare a masteranzilor în programele de mobilitate LLP-Erasmus, încheiate cu universități de renume din Uniunea Europeană.

Oportunităţi de angajare!

Sfera competențelor interdisciplinare formate prin urmarea programului IMPBS oferă absolvenților pregătirea necesară de a profesa ca manager în orice firmă producătoare de bunuri și de servicii. Manager al producție, manager al calității, manager al logisticii, manager al mentenanței, iată câteva dintre oportunitățile de angajare conferite absolvenților acestui master! Adică, acolo unde este necesară o temeinică fundamentare tehnico-economică a deciziilor operaționale și strategice…
În ultimii ani, gradul de angajate al absolvenților a fost de peste 97%, dovadă în plus a adaptării programului nostru de Master la cerințele pieței forței de muncă.

Număr de locuri:

Buget: 20
Taxă: 5

 

Broșură tematică și bibliografie verificare cunoștințe   

 

Planul de învăţământ Inginerie şi Management în Producţia de Bunuri şi Servicii

Informații practică de cercetare 

Template raport de practică

 

Informații admitere Master 

 

Coordonator program: Prof.univ.dr.ing. Ion VERZEA

Contact: Tel: 0232 278683/1214

E-mail: iverzea[@]tuiasi.ro

 

Descoperă celelalte programe de Master: