Admitere Master 2019

Calendar admitere concurs

 

Prima sesiune de concurs:

Înscrierea candidaților: 10 – 25 Iulie 2019

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (oral): 26 și 27 Iulie 2019

Afișarea rezultatelor: 30 Iulie 2019

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2-6 Septembrie  2019

 

A doua sesiune de concurs:

Înscrierea candidaților: 9 – 19 Septembrie 2019

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (oral): 19 și 20 Septembrie 2019

Afișarea rezultatelor: 20 Septembrie 2019

Afișarea rezultatelor finale: 24 Septembrie 2019

 

Program înscrieri

Facultateade Design Industrial și Managementul Afacerilor

Clădirea TEX 1, Amfiteatrul Ștefănescu (parter)

 • Luni – Vineri: 8.00-15.30
 • Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 13.00

Program pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:

 • 26 și 27 IULIE 2017, orele 12:00 – 16:00 – Prima sesiune de concurs
 • 19 și 20 SEPTEMBRIE, orele 12:00 – 16:00 – A doua sesiune de concurs 
 • Clădirea TEX 1, Sala 305, etaj 3

 

Formă selecție

Media admitere = 0,7*Media Licență + 0,3*Medie Examen pentru verificarea cunoștințelor*

*Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va desfășura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. Dosarul trebuie să conţină CV-ul în format EUROPASS şi scrisoare de motivaţie.

 

Tematică de specialitate și bibliografie:

 1. Management – definiţii, problematică, evoluţie
 2. Procesul de management
 3. Funcţiile managementului
 4. Structura organizatorică a firmei
 5. Managerii și rolul lor în firme

Bibliografie orientativa

 1. Nicolescu, O. Verboncu, I (2008) Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti.
 2. Aurel Burciu, Gabriela Prelipcean, Ionel Bostan, Valentin Hapenciuc, Carmen Chasovschi, Costica Roman, Mihai Popescu, Romulus Vancea, Dumitru Dimbu, Carmen Nastase (2008) Introducere in management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-407-0. Bucuresti
 3. Eugen Burduş (2007) Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a II-a. Editura Economica. ISBN 978-973-709-267-0. Bucuresti
 4. Valentina Zaharia (2008) Management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-392-9. Bucuresti

 

Oferta educaţională:

1 Inginerie şi Management   Buget   Taxă
Inovare şi antreprenoriat 20 5
Management şi administrarea afacerilor 23 5
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei 20 5
Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii 20 5


 Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • certificat de naştere și carte de identitate, ambele în copie legalizată;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip;
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă înscriere 100 Ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2017, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

 

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

Află mai multe despre facilitățile oferite studenților de AICI.