Calendar  concurs admitere

 

Prima sesiune de concurs – iulie 2022

 • Înscrierea candidaților: 11 – 20 iulie
 • Probă orală: 21 – 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere contestații: 23, 25 iulie
 • Depunere acte în original: 25-29 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

 

A doua sesiune de concurs – septembrie 2022

 • Înscrierea candidaților: 5 – 18 septembrie
 • Probă orală: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 august
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

 

Înscriere la sediul Facultății

Luni – Duminica, orele 09:00 – 14:00

Înscriere online

IMPORTANT! Linkul pentru înscriere online va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere. 

 

Formă selecție

Media admitere = 0,5*Media Licență + 0,5*Medie Examen pentru verificarea cunoștințelor (probă orală)

*Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va desfășura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. 

Structura probei de verificare a cunoștințelor (interviu online)

 

Tematică de specialitate și bibliografie:

 1. Management – definiţii, problematică, evoluţie
 2. Procesul de management
 3. Funcţiile managementului
 4. Structura organizatorică a firmei
 5. Managerii și rolul lor în firme

Bibliografie orientativa

 1. Nicolescu, O. Verboncu, I (2008) Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti.
 2. Aurel Burciu, Gabriela Prelipcean, Ionel Bostan, Valentin Hapenciuc, Carmen Chasovschi, Costica Roman, Mihai Popescu, Romulus Vancea, Dumitru Dimbu, Carmen Nastase (2008) Introducere in management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-407-0. Bucuresti
 3. Eugen Burduş (2007) Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a II-a. Editura Economica. ISBN 978-973-709-267-0. Bucuresti
 4. Valentina Zaharia (2008) Management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-392-9. Bucuresti

Oferta educaţională:

1 Inginerie şi Management   Buget   Taxă
Inovare şi antreprenoriat 15 5
Management şi administrarea afacerilor 25 5
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei 15 5
Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii 12 5

 


 Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

*taxa se achită în contul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, Cod FISCAL: 4701606, Cod IBAN:  R044TREZ40620F330500XXXX. La obiectul plății se va specifica: Taxa Admitere Master DIMA.

Candidaților li se recomandă să includă în fișa de înscriere  toate programele de studii în funcție de preferințele personale. 

Află mai multe despre facilitățile oferite studenților de AICI.