View Page

Calendar  concurs admitere

 

Prima sesiune de concurs

Înscrierea candidaților: 12-28 Iulie 2021

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (oral): 19, 26, 29 Iulie 2021, 12.00-18.00

Afișarea rezultatelor: 30 Iulie 2021

Depunere acte în original: 30 Iulie – 1 August 2021

Afișarea rezultatelor finale: 2 August 2021

 

A doua sesiune de concurs:

Înscrierea candidaților: 6 – 21 Septembrie 2021

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (oral): 10, 17, 22 Septembrie 2021, 12.00-18.00

Afișarea rezultatelor: 23 Septembrie 2021

Depunere acte în original: 23 – 24 Septembrie 2021

Afisarea rezultatelor finale: 25 Septembrie 2021

 

Înscriere online

IMPORTANT! Linkul pentru înscriere online va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere. 

 

Formă selecție

Media admitere = 0,5*Media Licență + 0,5*Medie Examen pentru verificarea cunoștințelor (interviu)*

*Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va desfășura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. 

Structura probei de verificare a cunoștințelor (interviu online)

 

Tematică de specialitate și bibliografie:

 1. Management – definiţii, problematică, evoluţie
 2. Procesul de management
 3. Funcţiile managementului
 4. Structura organizatorică a firmei
 5. Managerii și rolul lor în firme

Bibliografie orientativa

 1. Nicolescu, O. Verboncu, I (2008) Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti.
 2. Aurel Burciu, Gabriela Prelipcean, Ionel Bostan, Valentin Hapenciuc, Carmen Chasovschi, Costica Roman, Mihai Popescu, Romulus Vancea, Dumitru Dimbu, Carmen Nastase (2008) Introducere in management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-407-0. Bucuresti
 3. Eugen Burduş (2007) Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a II-a. Editura Economica. ISBN 978-973-709-267-0. Bucuresti
 4. Valentina Zaharia (2008) Management. Editura Economica. ISBN 978-973-709-392-9. Bucuresti

Oferta educaţională:

1 Inginerie şi Management   Buget   Taxă
Inovare şi antreprenoriat 23 5
Management şi administrarea afacerilor 24 5
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei 23 5
Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii 23 5

 


 Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Fişa de înscriere tip care se completează on-line;
 • diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, ambele în copie „conform cu originalul”;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, în copie „conform cu originalul”;
 • certificat de naştere, în copie „conform cu originalul”;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie „conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • dovada achitării taxei de înscriere* (100 Lei)/ dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

*taxa se achită în contul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, Cod FISCAL: 4701606, Cod IBAN:  R044TREZ40620F330500XXXX. La obiectul plății se va specifica: Taxa Admitere Master DIMA.

Află mai multe despre facilitățile oferite studenților de AICI.