Programe de licență:
Ingineria și Managementul Afacerilor 

Inginerie Economică Industrială


Calendar admitere 2024

Prima sesiune de concurs – iulie 2024

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27-28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

A doua sesiune de concurs – septembrie 2024

 • Înscrierea candidaţilor: 2 – 13 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 14 septembrie
 • Depunere contestații: 14 – 16 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 14 – 17 septembrie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 18 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Înscriere la sediul facultății

12 – 16 iulie 2023

2 – 13 septembrie 2023

Luni – Duminica, orele 09:00 – 14:00

Înscriere online

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor. Pentru a te familiariza cu pașii necesari admiterii, poți consulta manualul de utilizare al platformei de admitere și cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.


Număr de locuri

Pentru cetățeni români 74 de locuri la buget și 20 de locuri la taxă.
*Pentru cetățenii din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora, absolvenți de licee în afara României: 13 locuri 


Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat


Actele necesare pentru înscriere 

 • diplomă de bacalaureat (scanata față-verso);
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale (exclus REVOLUT):
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII: taxă admitere DIMA


Facilități

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu;
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/handbal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.

Află mai multe despre facilitățile oferite studenților de AICI.

Important

* Studenţii admişi pe locurile “cu taxă” beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenţii subvenţionaţi, cu excepţia acelor aspecte care se referă la achitarea unor obligaţii financiare. Începând cu anul al II – lea de studiu aceşti studenţi au posibilitatea ca, în funcţie de rezultatele școlare, să poată dobândi statutul de “student subvenţionat”.

Descoperă toate programele noastre de licență

[/vc_column][/vc_row]