Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic

Program de studii organizat de către Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 

Planul de învățământ 

 

Coordonator program:

Conf. dr. ing. Marius PÎSLARU

Bd. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron 29
Corp TEX 1, cam 301, Iaşi 700050, România
Tel.: 04 0232/278.683 int. 1213
E-mail: mpislaru[@]tuiasi.ro

Descoperă celelalte programe de Licență: