Master de tip MBA

De ce?

Programul MAA este un program cu tradiţie care a dovedit ȋn timp că oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor profesionale. Oricând vă propuneţi să accesați nivelul următor în dezvoltarea profesională, sa vă asumaţi noi responsabilităţi manageriale sau operaţionale, MAA este un instrument indispensabil pentru realizarea unei cariere de succes.

Îmi va plăcea? DA, pentru că:

  • Orele vor fi interactive, bazate pe experienţele reale de afaceri şi vor fi încurajate dezbaterile, discuţiile şi schimbul de experienţă.
  • Voi dobandi atât competenţe manageriale cât şi inginereşti.
  • Programul imi va permite dezvoltarea unei cariere profesionale în paralel cu pregătirea teoretică.
  • Voi avea posibilitatea să particip la competiţii naţionale şi internaţionale şi să beneficiez de stagii de formare în străinătate.
  • Îmi vor creşte șansele de angajare.

Puncte tari:

  • Prin prisma competenţelor specifice pe care urmărește să le dezvolte, programul de studii este ancorat la cerinţele pieţei forţei de muncă precum şi perfect armonizat cu programele similare internaţionale.
  • Programul oferă oportunitatea de a interacţiona cu lideri din mediul economic, cu profesori invitaţi din cadrul unor universităţi internaţionale de prestigiu.
  • Ȋn procesul educaţional se foloseşte un mix al metodelor de formare: studii de caz, lucrul în grup, simulări precum şi cercetări individuale.
  • Pune la dispoziţie o baza materială adecvată şi dispune de resursele umane necesare, cu o bogată experienţă didactică şi de cercetare în domeniu, capabilă să susţină un proces de educaţie eficient.

Oportunităţi de angajare!

Din prisma competenţelor specifice pe care doreşte să le dezvolte, MAA este ancorat la cerinţele pieţei forţei de muncă, vizând perfecţionarea masteranzilor atât în domeniul managementului cât și al ingineriei. Deşi urmăreşte să contureze aria de intersecţie dintre domenii, obiectivele asumate permit masteranzilor şi dezvoltarea unor cariere in domeniul managementului. Pe parcursul celor 15 ani de funcționare, absolvenții programului au fost promovați în cadrul firmei, au schimbat locul de muncă, sau au obținut locuri de muncă în alte țări: Italia, SUA, Canada, Australia, Franţa.
Angajatorii apreciază capacitatea absolvenţilor de a se adapta la schimbări, abilitatea de a lucra in echipă, rapiditatea în adoptarea deciziilor.

Număr de locuri:

Buget: 23
Taxă: 5

Broșură tematică și bibliografie verificarea cunoștințelor