Departamentul Inginerie şi Management Iaşi

Departamentul Inginerie și Management este dedicat promovării și susținerii programelor de licență, master și doctorat din domeniul Ingineriei și Managementului, oferind o abordare proactivă și un răspuns eficace la nevoile reale ale mediului de afaceri național și global. Noi credem în excelență, integritate, profesionalism, parteneriate puternice și internaționalizare, iar misiunea noastră este de a forma profesioniști în domeniul Ingineriei și Managementului industrial prin promovarea studiilor interdisciplinare – inginerești, manageriale și economice – flexibile și inovative.

Absolvenții programelor noastre sunt specialiști capabili să proiecteze, să organizeze și să conducă sisteme productive sau părți ale acestora, precum și să genereze și să mențină ansamblul de relații care racordează aceste sisteme la mediul socio-economic, tehnologic și informațional românesc și internațional în continuă schimbare.

Prin programele de Licență, Master și Doctorat implementate dezvoltăm competențele esențiale care răspund provocărilor misiunii noastre. Acestea includ:

  • Cunoașterea temeinică a teoriei și a practicii în domeniul Ingineriei și Managementului;

  • Capacitatea de a dezvolta și de a implementa soluții inovative la probleme complexe în domeniul industrial;

  • Abilitatea de a gestiona proiecte și echipe într-un mod eficient și responsabil;

  • Capacitatea de a comunica eficient cu colegii, clienții și partenerii de afaceri;

  • Conștientizarea importanței mediului înconjurător și a responsabilității sociale și etice în activitatea profesională.

În cadrul Departamentului ne propunem să oferim o educație de înaltă calitate, cu o abordare interdisciplinară, adaptată nevoilor actuale și viitoare ale mediului de afaceri, pentru a forma lideri inovatori în domeniul Ingineriei și Managementului.