Departamentul Inginerie şi Management Iaşi

Noi, membrii Departamentului de Inginerie şi Management, promovăm și susținem Programele de licență, master și doctorat din domeniul Inginerie şi Management, demers inovator la standarde internaţionale pentru o abordare proactivă și un răspuns eficace la nevoile reale ale mediului de afaceri național și global.

Noi credem în excelenţă, integritate, profesionalism, parteneriate puternice, internaţionalizare și avem misiunea de a forma profesionişti în inginerie şi management industrial prin promovarea de studii interdisciplinare – inginereşti, manageriale şi economice – flexibile şi inovative.

Absolvenţii domeniului Inginerie şi Management sunt specialişti capabili să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive sau părţi ale acestora, precum şi să genereze şi să menţină ansamblul de relaţii care racordează aceste sisteme la mediul socio-economic, tehnologic şi informaţional românesc şi internaţional în continuă schimbare.

Competențele esențiale pe care le dezvoltăm răspund provocărilor misiunii noastre:

Competente