Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Program de studii organizat de către Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 

Planul de învățământ 

 

Coordonatori program:

Conf. Univ. Dr. Ing. Irina Cozmîncă

Adresa: B-dul D. Mangeron, nr. 61-63, 700050, Iasi, Romania
Tel: 0232/278683 / 2283
E-mail: cozminca[@]tcm.tuiasi.ro 

Conf. dr. ing. Romeo-Mihai CIOBANU

Bd. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron 29
Corp TEX 1, cam. 308, Iaşi 700050, România
Tel.: 0232 278683 / 1215
E-mail: romeomihai.ciobanu[@]tuiasi.ro

 

Descoperă celelalte programe de Licență: