Managementul Proiectelor Europene în Domeniul Ingineriei (MPEDI)

De ce?

Am decis deja să aleg acest program de Master fiind convins că:

 • voi conştientiza importanţa managementului prin proiecte şi voi beneficia un program de studiu modern, conceput în acord cu standardele Europene şi internaţionale;
 • voi dobândi cunoştinţe şi abilităţi specifice managerilor şi echipelor de proiect de succes,

Îmi va placea? DA, pentru că:

 • voi beneficia de un sistem de formare cu trei componente (learning-by-learning, learning-by-doing şi learning-by-interacting), centrat pe student, cu implicare în proiecte generate de conexiunea mediu academic-mediu de afaceri-mediu comunitar;
 • voi fi pregatit(ă) de profesori comunicativi, cooperanţi, care promovează deopotrivă excelenţa academică şi formarea pe principii etice şi morale a viitorilor profesionişti;
 • voi avea contacte directe cu profesionişti din domeniu, care ne vor împărtăşi din experienţa lor.

Puncte tari:

 • sistem de predare interactiv, cu studii de caz şi dezbateri a unor proiecte reale, folosind tehnici de predare moderne, inclusiv produse software dedicate managementului proiectelor;
 • discipline de studiu permanent adaptate şi actualizate în acord cu cerinţele proiectelor moderne şi sistem de evaluare a studenţilor axat cu prioritate pe latura aplicativă;
 • metodologii de management de proiect aplicabile unei game mari de proiecte, particularizate la proiectele Europene şi la cele din domeniul ingineriei;
 • conceperea unor proiecte pe baza unor necesităţi şi oportunităţi realiste, inclusiv a unor proiecte de finanţare din fonduri Europene, precum şi simularea aplicării acestora.

Oportunităţi de angajare! 

Absolvenții acestui Master se pot angaja în:

 • departamente de managementul programelor şi proiectelor din cadrul unor agenţi economici, organizaţii şi instituţii care promovează managementul prin proiecte;
 • firme de consultanţă în managementul proiectelor;
 • propria firmă, orientată atât pe managementul proiectelor, cît şi pe accesarea fondurilor Europene de finanţare a proiectelor.

Număr de locuri:

Buget: 20
Taxă: 5

Broșură tematică și bibliografie verificarea cunoștințelor   

Planul de învățământ Managementul Proiectelor Europene în Domeniul Ingineriei

Informații practică de cercetare 

Template raport de practică

Informații admitere Master 

Coordonator program: Conferențiar Brîndușa Tudose

E-mail: mihaela-brindusa.tudose@academic.tuiasi.ro 

Descoperă celelalte programe de Master: