Inginerie Economică Industrială

Program de studii organizat de către Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

 

Planul de învățământ 

Informații admitere Licență 2019

Coordonator program:

Prof. univ. dr. ing. Silvia AVASILCAI

Bd. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron 29
Corp TEX 1, cam. 305, Iaşi 700050, România
Tel.: 0232 278683 / 1204
E-mail: silvia.avasilcai[@]tuiasi.ro

 

 

Descoperă celelalte programe de Licență: