biblioteca_tuiasi departamentul inginerie si management

Misiunea Bibliotecii Universitatii Tehnice

Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din instituţiile de învăţământ superior. Accesul in bibliotecile universitare este deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea să utilizeze întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din instituţiile respective.

Bibliotecile universitare îndeplinesc sarcini în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România.

Bibliotecile universitare dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, din ţara şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.

In acest sens Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi a cărei menire este dintotdeauna, de a asigura şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare, s-a adaptat  la noile cerinţe, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor utilizatorilor, în ciuda diminuării continue a resurselor financiare şi umane.

Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează în baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 şi Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii Bibliotecilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.132/11.02.2005, a Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, UTI.POS.01, aprobat prin Decizia nr.3381/23.12.2008 a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).

Mai multe informaţii puteţi afla accesând platforma online a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi