Ca student vei avea nevoie să descoperi orașul Iași, să vizitezi obiectivele turistice, să încerci ofertele cafenelelor. Sau, de ești din afara Iașiului vei dori să mergi acasă să împărtășești din experiența ta familiei. Departamentul de Inginerie si Management din cadrul Facultăţii de Textile, Pielărie și Managementul Industrial îți va asigura facilități din punctul de vedere al transportului pentru a preveni o problemă financiară.

Criterii de acordare a reducerilor de transport auto

– Se decontează bilete de transport auto numai în limita fondurilor repartizate de Universitate pe baza alocatiei bugetare;

– Se decontează un numar maxim de 4 (patru) calatorii dus – întors (8 bilete) într-o luna în localitatea de domiciliu;

– Nu se decontează bilete de transport auto, pentru studenti care au domiciliul în localitatile aflate pe traseele pe care circula, în mod regulat, un numar suficient de trenuri, cu legatura directă din Iasi (de exemplu: Vaslui, Bârlad, Pascani, Tg. Frumos, Tecuci, Focsani, etc.)

– Se decontează un numar mai mic de calătorii dus – întors acasă (în principiu, patru bilete) pe luna pentru studenţi cu domiciliu în localitatile în care circulă trenuri cu legătură dificilă (de exemplu: Botoşani, Dorohoi, Bacău, Roman, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ, Bicaz, Hârlau, Galaţi etc.)

– Priorităţile la decontare, în functie de suma alocată lunar, vor fi:

a. decontarea biletelor studenţilor care în lunile anterioare nu au beneficiat de decontare;
b. decontarea biletelor studenţilor care si-au îndeplinit cel mai bine obligaţiile şcolare stabilite pe baza mediilor şi a creditelor obţinute la sfârşitul semestrului (pentru semestrul al doilea) sau anului universitar precedent (pentru primul semestru);
c. decontarea biletelor pentru studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, aceştia beneficiind de gratuitate pentru transport (decontare 100%);
d. decontarea a doua calatorii dus – întors, spre şi dinspre localitatea de domiciliu, pentru studenţii care depun cerere;
e. decontarea a patru calatorii dus – întors pentru studenţii care depun cerere (fără cei menţionaţi la art. 4 şi5), iar în caz că suma alocată nu este suficientă pentru decontarea la toţi studenţii a celei de a patra călătorii, se recurge la criteriile de la alineatele precedente;

Dacă în urma decontarii a patru calatorii, la toti solicitanţii, rămân în continuare sume nealocate, acestea se reportează pentru luna urmatoare, sumele respective neputând fi utilizate în alte scopuri.

Nu se aprobă cereri de decontare a biletelor de transport auto:
– studenţilor care, fără motive justificate (acte medicale, competitii sportive etc.), au absenţe de la activităţile didactice, nu s-au prezentat la nici un examen în sesiunea din iarnă şi care nu îsi îndeplinesc, în continuare, obligaţiile scolare faţă de facultate;
– studenţilor care încearcă să deconteze bilete falsificate sau cu serii consecutive;

Acte necesare pentru decontare

Studenţii vor depune la secretariatul facultăţii urmatoarele documente:
1. Cerere tip A – completată şi semnată 
2. Biletele de călătorie care trebuie să cuprindă, în mod vizibil: sigla firmei de transport, ştampila acesteia, data efectuării călătoriei, ruta de deplasare şi valoarea biletului (nu se vor primi bilete de pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc);
3. Copie după buletinul / cartea de identitate în care să apară codul numeric personal, copie pe care studentul va menţiona:

“Am card la banca___________, filiala ___________”

Observaţii:

– Bancile acceptate de universitate pentru plata sumelor cuvenite studenţilor sunt: B.R.D., B.C.R. şi Raiffeisen Bank.

– Depunerea cererilor si primirea sumelor cuvenite pentru decontare se va face în funcţie de datele primite de la Universitate.