Depunere dosare candidatură stagii de studiu și plasament ERASMUS +  Octombrie 2017

Depunere dosare candidatură stagii de studiu și plasament ERASMUS +  Octombrie 2017

În perioada 10-15 Octombrie 2017 are loc depunerea dosarelor de candidatură pentru stagiile de studiu sau plasament prin programul ERASMUS + care se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.

Dosarul va cuprinde:

  1. Curriculum vitae
  2. Scrisoare de intenție
  3. Adeverința de student
  4. Certificat lingvistic
  5. Cerere tip către decan pentru înscriere la concurs
  6. Formular de eligibilitate

 

Dosarul de candidatură se depune la responsabilul Eramus + din cadrul Departamentului Inginerie și Management, Ș.L.Dr. Lidia Alexa – Tex1, Etaj 3, Cam. 306.

Interviul de selecție va avea loc în perioada 16-18 Octombrie 2017.

Lista cu universitățile cu care Departamentul Inginerie și Management are încheiate acorduri de studiu se regăsește la adresa: http://www.misp.tuiasi.ro/programul-erasmus/

Lista documentelor necesare și a formularelor se regăsește la adresa: http://www.misp.tuiasi.ro/documente-utile/.

Pentru orice alte informații și clarificări puteți trimite email responsabilului Erasmus +, Ș.L.Dr. Lidia Alexa lidia.alexa@tuiasi.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *